Algemene voorwaarden

OVERVIEW
Deze website wordt beheerd door Summo Sports. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Summo Sports. Summo Sports biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt je deel aan onze "Service" en gaat je akkoord met de volgende voorwaarden ("Terms of Service", "Terms"), inclusief de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van enig deel van de site, gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. jouw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan je te verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE STORE TERMS
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf en dat je ons toestemming hebt gegeven om een van jouw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.
je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en je mag bij het gebruik van de Service geen wetten in jouw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
je mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden leidt tot een onmiddellijke beëindiging van jouw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de service te weigeren om welke reden dan ook.
je begrijpt dat jouw content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten en deze aan te passen. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
je gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte koppen zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - TOEGANG, TOEGANG EN TIJDELIJKHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, vollediger of tijdigere informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld voor jouw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - MODIFICATIES AAN DE DIENST EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens je of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geruild of geretourneerd volgens ons retourbeleid.
Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van jouw computermonitor van welke kleur dan ook accuraat is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dat verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door je is gekocht of verkregen aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - TOEGANG VAN BILLAGE EN ACCOUNTINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging in een bestelling aanbrengen of deze annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

je gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. je gaat ermee akkoord jouw account en andere informatie, waaronder jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we jouw transacties kunnen voltooien en contact met je kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer informatie kunt je ons retourbeleid raadplegen.

SECTIE 7 - OPTIONEELE TOOLS
Wij kunnen je toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarop wij geen toezicht houden, noch enige controle of invoer hebben.
je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met jouw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door je van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en dat je deze goedkeurt.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - DERDENLINKS
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen je leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTEN, FEEDBACK EN ANDERE SUBMISSIES
Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder een verzoek van ons stuurt, stuurt je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar'), gaat je ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaar dat je naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Servicevoorwaarden, te controleren, te bewerken of te verwijderen.
je gaat ermee akkoord dat jouw commentaar geen enkel recht van een derde partij schendt, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. je gaat er verder mee akkoord dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een verwante website kunnen beïnvloeden. je mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof je iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. je bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die je maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door je of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
jouw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - Fouten, INACCURATIES EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een verwante website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je jouw bestelling hebt ingediend) onnauwkeurig is.
Wij verbinden ons ertoe geen informatie in de Service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Service of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of geüpdatet.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het je verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te gebruiken; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - GARANTIEVERSCHRIJVING; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de service kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
je gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.
je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat jouw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service op jouw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan je worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals ze beschikbaar zijn' voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.
In geen geval zal Summo Sports, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als je op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 - INDEMNIFICATIE
je gaat ermee akkoord Summo Sports en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te maken, stagiaires en werknemers, zonder enige claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of jouw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - VERZEKERING
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.
Deze servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door je of door ons worden beëindigd. je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat je onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer je het gebruik van onze site staakt.
Als je naar ons eigen oordeel faalt, of als we vermoeden dat je hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen we je dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - ENTIRE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden door ons vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen je en ons en regelen jouw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen je en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - REGERINGSWETGEVING
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de Verenigde Staten.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN OP DE VOORWAARDEN VAN DE DIENST
je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. jouw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@summosports.com.