Användarvillkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Summo Sports. På hela sajten hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Summo Sports. Företaget erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorad av ditt godkännande av alla villkor, villkor, policys och noteringar som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer refereras häri och / eller tillgängliga med hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive användare som är läsare, säljare, kunder, handlare och/eller innehållsförfattare.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla användarvillkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa servicevillkor anses vara ett erbjudande, är godkännande uttryckligen begränsat till dessa Servicevillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av servicevillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa servicevillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att de accepteras.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De ger oss den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKVILLKOR
Genom att acceptera dessa användarvillkor föreställer du att du är minst en ålder av majoritet i din stat eller bosättningsprovins eller att du är majoritetsålder i din delstat eller provins där du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina mindreåriga att använda den här webbplatsen. Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål, eller vid användningen av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon destruktiv kod. Ett brott mot någon av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst. Du förstår att ditt innehåll (gäller ej kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändras för att anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - KORREKTHET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLÄGGNING AV INFORMATION
Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att samråda med primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Vilket som helst beroende av materialet på denna sida är på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR TILL TJÄNSTEN OCH PRIS
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi ska inte vara ansvariga inför dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller avbrytande av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller utbyte enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av vilken färg som helst kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva detta rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med någon produkt när som helst. Eventuellt erbjudande av någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltig där det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas.

AVSNITT 6 - NUAKTIGHET AV FÖRBETALNING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar som är placerade av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller order som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår enda dom verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du godkänner att du snabbt uppdaterar ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 - ALTERNATIVA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input.
Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi har inget ansvar på något sätt som härrör från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.
All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via sajten sker helt och hållet på egen risk och bedömning och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg tillhandahålls av berörda tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNDER TILL TREDJEPART
Visst innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredjeparts tjänster eller webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och ansvarar inte för material från tredje part eller webbplatser, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part. Vi är inte ansvariga för skador i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredjeparts webbplatser. Läs noga igenom tredjeparts policies och rutiner och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, påståenden, oro eller frågor angående produkter från tredjepart ska riktas till tredjepart.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER OCH ANDRA INLÄGGNINGAR
Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig det är online, via e-post, med post eller på annat sätt (tillsammans, "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du skickar till oss i något medium. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; Eller (3) att svara på eventuella kommentarer. Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer enligt vårt eget gottfinnande är olagliga, offensiva, hotande, kränkande, ärekränkande, pornografiska, obscena eller på annat sätt anstötliga eller bryter mot partens immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor. Du godkänner att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller proprietär rättighet. Du är vidare överens om att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadliga eller på annat sätt olagliga, missbrukande eller obscenta material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som lagts fram av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Din inlämning av personlig information genom butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, INAKTURITETER OCH UTSLAG
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och ändra eller uppdatera information eller avbryta order om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är oriktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter beställning). Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, med undantag av vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - Förbud mot användning
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förvirra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscen eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - AVSÄTTNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi garanterar, representerar inte eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du godkänner att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten under obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten på din enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon förklaring, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, försäljningsbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång. Under inga omständigheter ska bolaget, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, oavsiktlig, straffande, Eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig de är baserade i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annars, som härrör från Din användning av någon av tjänsten eller produkter som skaffats med tjänsten eller för något annat krav som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till några fel eller försummelser i något innehåll, eller Förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll eller produkt som publicerats, överförts eller på annat sätt gjordes tillgänglig via tjänsten, även om de rådde om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som lag tillåts.

AVSNITT 14 - KUNDANSVAR
Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oskadlig Summo Sports och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, officerare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadliga från något krav eller krav, inklusive rimliga advokatsavgifter, gjorda av någon tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt överträdelse av dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller med hänvisning, eller ditt brott mot lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa servicevillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke-verkställbara delen ska anses avskild från dessa villkor för Service, en sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för andra kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 16 - AVSLUTNING
Parternas förpliktelser och skulder som uppkommit före uppsägningstiden ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. Dessa användarvillkor är effektiva såvida inte och framtill de avslutas av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats. Om du enligt vår bedömning misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats att följa alla dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas till och med datum för uppsägning; och/eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELT AVTALET
Misslyckandet av att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från denna rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och policies eller operativa regler som vi lägger upp på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten, utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, antingen muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, några tidigare versioner av användarvillkoren). Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor får inte tolkas emot parten som utformat dem.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG
Dessa servicevillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kolla vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller Tjänsten efter publicering av eventuella ändringar i dessa användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@summosports.com.